Naturpleje & myndigheder

Vi kan rådgive myndigheder om planlægning, igangsætning og udvikling af naturprojekter, herunder formidling og facilitering ved lodsejerkontakt.

Vi har et indgående kendskab til de muligheder og barrierer, der kan være for lodsejere, der skal indgå i naturprojekter. Vi kan derfor være med til at sikre en konstruktiv dialog, der både tilgodeser lodsejerens og naturens interesser.

Sæt gang i din indsats for biodiversiteten

Her kan du læse mere om, hvordan vi kan støtte og udvikle biodiversitetsindsatser i din kommune.

Vi er altid åbne for at udvikle et skræddersyet forløb, der passer netop til dine behov og ønsker.

Kontakt os her for mere information.

Vi ved hvad der er på spil, når faglig viden skal omsættes til konkrete naturindsatser. Vi kender lodsejernes forskellige tilgange og er vant til at skabe en konstruktiv dialog.

Derfor kan vi hjælpe med at facilitere processer og finde den bedste vej for naturprojekter. Vi kan også hjælpe med at udarbejde forvaltningsplaner for både private og offentligt ejede arealer.

Har I brug for nye ansigter og ord på, hvad der skal til for at sikre biodiversiteten bedst muligt?

Vi har et særligt fokus på formidling af biodiversitet. Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler, krydret med både praktisk og teoretisk viden.

Vores formidlingsstil er jordnær, engagerende og altid med ophæng i den nyeste faglige viden.

Vi kan tilbyde skræddersyede formidlingsløsninger, der tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov.

Det kan f.eks. være igennem:

 • Foredrag
 • Facilitering af workshops om indsatser
 • Ekskursioner

Vi kan hjælpe jer med at løse en lang række andre opgaver omkring naturforvaltning og biodiversitet. Det kan f.eks. være:

 • Proces omkring biodiversitetsstrategi
 • Indspil til beslutningstagere ift. prioritering og valg af virkemidler
 • Udarbejdelse af baggrundsnotater eller lignede om indsatser for biodiversitet til brug ved f.eks. politiske beslutninger
 • Beskrivelser af samspil, barrierer og processer mellem landbrug og naturforvaltning

Hjælp til facilitering af naturprojekter

Vi ved hvad der er på spil, når faglig viden skal omsættes til konkrete naturindsatser. Vi kender lodsejernes forskellige tilgange og er vant til at skabe en konstruktiv dialog.

Derfor kan vi hjælpe med at facilitere processer og finde den bedste vej for naturprojekter. Vi kan også hjælpe med at udarbejde forvaltningsplaner for både private og offentligt ejede arealer.

Formidling af biodiversitet

Har I brug for nye ansigter og ord på, hvad der skal til for at sikre biodiversiteten bedst muligt?

Vi har et særligt fokus på formidling af biodiversitet. Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler, krydret med både praktisk og teoretisk viden.

Vores formidlingsstil er jordnær, engagerende og altid med ophæng i den nyeste faglige viden.

Vi kan tilbyde skræddersyede formidlingsløsninger, der tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov.

Det kan f.eks. være igennem:

 • Foredrag
 • Facilitering af workshops om indsatser
 • Ekskursioner

Øvrige opgaver

Vi kan hjælpe jer med at løse en lang række andre opgaver omkring naturforvaltning og biodiversitet. Det kan f.eks. være:

 • Proces omkring biodiversitetsstrategi
 • Indspil til beslutningstagere ift. prioritering og valg af virkemidler
 • Udarbejdelse af baggrundsnotater eller lignede om indsatser for biodiversitet til brug ved f.eks. politiske beslutninger
 • Beskrivelser af samspil, barrierer og processer mellem landbrug og naturforvaltning