Naturforvaltning for lodsejere

Vi rådgiver private og offentlige lodsejere, herunder kommuner og styrelser om forvaltning og formidling af biodiversitetsindsatser.

Sæt gang i din indsats for biodiversiteten

Her kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at styrke biodiversiteten på din ejendom, eller de arealer du forvalter.

Vi er altid åbne for at udvikle et skræddersyet forløb, der passer netop til dine behov og ønsker.

Kontakt os her for mere information.

Ejer du et areal, og har brug for vejledning i, hvordan du kan tilgodese biodiversiteten bedst muligt? Vi kan vejlede dig i, hvordan man bedst prioriterer, planlægger og udfører indsatser, der gavner biodiversiteten.

Vores ekspertise ligger i udvikling af større naturprojekter.

Det kan for eksempel være vha.:

 • Naturforvaltning med græssende dyr
 • Omlægning af tidligere dyrkningsarealer til ny natur
 • Udvikling af større, sammenhængende naturområder
 • Naturgenopretning f.eks. via etablering af blomsterrige arealer, sten, døde træer eller vandhuller

Vi har fokus på at finde de løsninger, der er mest økonomisk rentable for dig som lodsejer, uden at gå på kompromis med biodiversiteten.

Vi passer bedre på naturen når vi forstår den. Derfor har vi et særligt fokus på formidling af biodiversitet.

Vores formidlingsstil er jordnær, engagerende og altid med ophæng i den nyeste faglige viden.

Vi kan tilbyde skræddersyede formidlingsløsninger, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være igennem:

 • Foredrag
 • Facilitering af workshops om indsatser, proces omkring biodiversitetsstrategi m.m.
 • Ekskursioner
 • Artikler til hjemmesider, blade eller andre medier
 • Lækre trykte materialer, f.eks. foldere eller flyere, med smukke naturfotos
 • Små videoer med fængende naturfortællinger
 • Podcast-afsnit

Forvaltningsplaner

Ejer du et areal, og har brug for vejledning i, hvordan du kan tilgodese biodiversiteten bedst muligt? Vi kan vejlede dig i, hvordan man bedst prioriterer, planlægger og udfører indsatser, der gavner biodiversiteten.

Vores ekspertise ligger i udvikling af større naturprojekter.

Det kan for eksempel være vha.:

 • Naturforvaltning med græssende dyr
 • Omlægning af tidligere dyrkningsarealer til ny natur
 • Udvikling af større, sammenhængende naturområder
 • Naturgenopretning f.eks. via etablering af blomsterrige arealer, sten, døde træer eller vandhuller

Vi har fokus på at finde de løsninger, der er mest økonomisk rentable for dig som lodsejer, uden at gå på kompromis med biodiversiteten.

Formidling af biodiversitet

Vi passer bedre på naturen når vi forstår den. Derfor har vi et særligt fokus på formidling af biodiversitet.

Vores formidlingsstil er jordnær, engagerende og altid med ophæng i den nyeste faglige viden.

Vi kan tilbyde skræddersyede formidlingsløsninger, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være igennem:

 • Foredrag
 • Facilitering af workshops om indsatser, proces omkring biodiversitetsstrategi m.m.
 • Ekskursioner
 • Artikler til hjemmesider, blade eller andre medier
 • Lækre trykte materialer, f.eks. foldere eller flyere, med smukke naturfotos
 • Små videoer med fængende naturfortællinger
 • Podcast-afsnit