EkskildsenBuur_LOGO_color

Naturrådgiverne

Eskildsen & Buur

Vi løfter din indsats for biodiversitet

Vi er ambitiøse på både vores kunders og biodiversitetens vegne.
Vi tror på, at vi med vores rådgivning kan bidrage til at gøre en positiv forskel for biodiversiteten.

Hvem henvender vi os til?

Vores kunder er virksomheder, arealforvaltere, myndigheder og personer med indflydelse på de politiske og faglige beslutninger omkring biodiversitet lokalt eller nationalt. Det kan f.eks. være fonde, pensionsselskaber, den finansielle sektor, bestyrelser og foreninger. For alle gælder det, at det er vigtigere end nogensinde at tage ansvar og fokusere på løsninger, der gavner biodiversiteten.

Myndigheder

Vi kan rådgive myndigheder om planlægning, igangsætning og udvikling af naturprojekter, herunder formidling og facilitering ved lodsejerkontakt.

Virksomheder & private aktører

Vi rådgiver virksomheder og andre private aktører, med indflydelse på de politiske og faglige beslutninger omkring biodiversitet lokalt eller nationalt.

Lodsejere

Vi rådgiver private og offentlige lodsejere, herunder kommuner og styrelser om forvaltning og formidling af biodiversitetsindsatser.

Vi guider din indsats for biodiversiteten

I vores rådgivning lægger vi vægt på at tage afsæt i nyeste faglige viden fra ind- og udland. Med dette udgangspunkt guider vi dig til robuste og virkningsfulde indsatser, der gør en positiv forskel for biodiversiteten.

Vi har et stort fagligt netværk og en unik indsigt i mange af de igangværende projekter og processer, som har betydning for Danmarks biodiversitet.

Vi har indsigt i nationale – og internationale bæredygtighedskrav, herunder ESG, EU’s taxonomi og EU´s biodiversitetsstrategi. Samtidig har vi et dybdegående kendskab til regler, tilskudsordninger, og den politik-udvikling, der knytter sig til naturområdet.

Vi står derfor klar til at hjælpe dig med at finde de bedste løsninger og komme godt fra start med din indsats for biodiversiteten.

Biodiversiteten har brug for din indsats

Biodiversiteten er i krise: Arterne forsvinder med en hast, som vi aldrig har set før. Biodiversitet er derfor rykket højt op på samfundets dagsorden, og efterspørgslen på indsatser til gavn for biodiversiteten er stærkt stigende. Som virksomhed, arealforvalter eller myndighed er det derfor vigtigere end nogensinde at tage ansvar og fokusere på løsninger, der gavner biodiversiteten.

Den gode nyhed er, at vi ved hvad er skal til for at standse krisen – og vende den til fremgang. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i den bedste faglige viden. På den måde er du sikret, at de indsatser du investerer i, har en reel virkning for biodiversiteten. Kontakt os for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig i gang med at levere en stærk og troværdig indsats for biodiversiteten.